Jakie rodzaje kredytów z hipoteką możemy nabyć?

Jakie rodzaje kredytów z hipoteką możemy nabyć?

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowana pożyczka, której zabezpieczeniem staje się hipoteka. Udzielany jest najczęściej na zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej, a także na koszty remontu. Rodzaje kredytów mieszkaniowych Wyróżnić można trzy odmiany kredytu mieszkaniowego, w tym kredyt hipoteczny, kredyt…

Read More